دانش و عمل سرمایه ماست

چرا می‌گوییم دانش و عمل؟ دلیل آن این است که ما نه به عمل بدون علم باور داریم و نه به علم بدون عمل، مدیریت گروه صنعتی تجاری آذربرزین جناب آقای دکتر آذربرزین که خود عضو دفتر نخبگان ریاست جمهوری و عضو بنیاد ملی نخبگان می باشد بر این عقیده است که استفاده از دانش روز تنها در کنار تجربه است که می تواند موفقیت نهایی را تضمین نماید از این رو ایشان توانسته است همکاران بسیار با تجربه ای را در این گروه صنعتی تجاری چه در زمینه های صنعتی و چه در زمینه های تجاری بکار گیرد که ثمره این همکاری ها رضایت مشتریان گرانقدر این مجموعه می باشد.